Impressum

RADIO 92FM
Adresa: Petra Krešimira IV 12, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska, EU

Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije
Đure Pilara 2, 35000 Slavonski Brod

tel/faks: 035/411-328
e-mail: dmssb@email.t-com.hr

OIB:  11765692926
IBAN: HR26 2340 0091 1101 02875

Kontakti:
tel: 035 / 416 200
mail:  inforadio92fm@gmail.com
marketing:  inforadio92fm@gmail.com

Program/Eter: 035 / 416 200

facebook: www.facebook.com/radio92eu
twitter: www.twitter.com/radio92eu
instagram: www.instagram.com/radio92eu

Tomislav Goll
direktor programskih sadržaja
glazbeni urednik

mob: 098 / 218 644
mail: tomislav.goll@gmail.com

Irena Vukas
glavna i odgovorna urednica

mob: 091 / 5579308
mail: irenavukas@gmail.com

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu programa IPA IV
„Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“

Ulaganje u budućnost! – Europska unija