O nama

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

RADIO 92FM

Između dominantnog sektora komercijalnih medija koji prekrivaju većinu radijskih, televizijskih i internetskih frekvencija te javnih medijskih servisa (na području grada trenutačno djeluje lokalna TV i dvije komercijalne radijske postaje) trebao bi se „stisnuti“ (ili se možda pomalo širiti), treći sektor medija – područje koje zauzimaju neprofitne medijske inicijative proizašle sa scene civilnog društva, u Europi najpoznatije kao community mediji.  Iako se u europskom kontekstu ne može govoriti o revoluciji trećeg medijskog sektora, primjeri poput Irske i Velike Britanije pokazuju da se medijski trendovi mijenjaju i to u korist trećeg sektora. Mi vidimo svoju priliku i priliku za treći sektor medija – u programu koji je u stanju i informirati, i baviti se aktualnim pitanjima osoba s invaliditetom ali i dati prostor etničkim, vjerskim i svim drugim manjinama.

Postojanje lokalnih, neprofitnih medija, koji proizlaze iz same zajednice izuzetno je važno jer se jedino oni bave temama za koje na komercijalnim ili javnim medijima gotovo da nema interesa. Postojanje ovakvog malog community radija potpuno bi osvježilo i promijenilo medijsku sliku našega grada, što nam svaki dan potvrđuju naši sugrađani u izravnom kontaktu. U svakom slučaju razvijenost scene community medija za EU je jedan od faktora razvijenosti pluralizma medija što vjerujemo da je i za Hrvatsku važan faktor. Kada nas pitaju zašto tradicionalni radio, a ne online ili neko drugo moderno rješenje, odgovor je vrlo jednostavan: FM radio prijemnik danas možete kupiti za svega nekoliko kuna i slušati program bilo gdje bez dodatnih troškova i bez poznavanja novih tehnologija, dok vam za prijem online medija treba računalo, poznavanje tehnologije, pristup mreži itd. Ne želimo i ne smijemo se fokusirati samo na publiku koja je informatički pismena jer treba doprijeti do svih društvenih skupina.

Prema podacima HAKOMA grad Slavonski Brod ima 43.000 stanovnika. Bez obzira na razvoj interneta i novih načina komunikacija, lokalni radio predstavlja i dalje medij kojeg najveći broj građana koristi i kojeg najčešće koriste u informiranju o lokalnim temama. Zbog važnosti ovog medija razumljiv je i interes građana za pokretanjem novog radijskog programa koji će omogućiti veći izbor lokalnih informacija i programa s područja grada Slavonskog Broda te će obogatiti medijsku ponudu na ovom području. U tom pogledu broj stanovnika na području koncesije (43.000) predstavlja kvalitetan društveni potencijal.[/vc_column_text][vc_single_image image=”298″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” border_color=”grey” img_link_target=”_blank” img_size=”1200×234″ link=”http://www.duro-dakovic.com/”][vc_tabs][vc_tab title=”Programski ciljevi” tab_id=”1409895621-1-80″][vc_column_text]Radio 92FM za svoje osnovne programske ciljeve postavio je:

 • ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih stanovnika grada  Slavonskog Broda, kao i pripadnika hrvatskih nacionalnih manjina,
 • ostvarivanje ljudskih prava i političkih prava građana te unaprjeđivanje pravne i socijalne države te civilnog društva,
 • podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju te promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom, promicanje nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,
 • poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova,
 • poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade,
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
 • razvoj odgoja i obrazovanja,
 • razvoj znanosti i  umjetnosti,
 • poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija,
 • povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata,
 • razvoj i poticanje programa medijske pismenosti,
 • zaštitu okoliša, prirode i ljudskog zdravlja
 • promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture
 • promicanje načela i vrijednosti te svih informacija vezanih uz EU

 

Radio 92FM nudi mogućnosti slušanja svog programa tijekom cijelog dana (24 sata) prilikom kojeg će se selektirati informacije od interesa za slušatelja tako da se u tijeku dana mogu saznati najvažnije servisne informacije ili informacije o događanjima na lokalnoj razini. Istraživanje je pokazalo da najveći broj građana navodi radio kao glavni izvor informiranja o lokalnim zbivanjima i temama. Omjer lokalnih i nacionalnih informacija bi trebao u našem programu biti 70% : 30% u korist lokalnih. Sve važnije emisije biti će dostupne putem podcasta na našoj web stranici.

Lokalni mediji utvrđeno je u istraživanju AEM, percipiraju se kao mediji koji pokrivaju određeno područje uže od nacionalnog (državnog) te se bave tematikom i problematikom tog područja, odnosno nude informacije iz određenog grada ili županije, ali ne i šire od toga. To je područje u kojem građani, posredstvom vlastitih i zajedničkih resursa, zadovoljavaju najveći dio svojih životnih potreba i rješavaju svoje životne probleme. Upravo zbog toga informacije o događanjima unutar lokalne zajednice, kao i lokalne servisne informacije, za građane su izuzetno važne. S obzirom na tip potreba za pojedinom vrstom informacija u lokalnim medijima, rezultati kvalitativnog dijela istraživanja sugeriraju da se od lokalnih medija s obzirom na bazični informacijski sadržaj očekuje da građanima prenosimo tri vrste informacija:

 • korisne servisne informacije, primjerice informacije o tome gdje će doći do prekida struje, vode, prometa i slično. Takve informacije rijetko se mogu saznati iz ostalih medija, a važne su za funkcioniranje i planiranje svakodnevnog života. Ovo je glavni tip informacija koje se ciljano traže u okviru lokalnih medija.
 • najave o budućim događanjima na lokalnom području, od sportskih do kulturnih događanja te komentari o tome kako je proteklo svako događanje. Riječ je o popularizaciji događanja koja ne dobivaju dovoljno medijskog prostora na nacionalnoj razini, a mogu zainteresirati građane određenog područja: „Male aktualnosti su one koje zapravo predstavljaju život”.
 • detaljne informacije o komunalnim događajima – o lokalnoj samoupravi, aktivizmu, zahtjevima za boljitak mjesta, kao i informacije o odlukama i potezima lokalnih tijela vlasti. U ovom kontekstu lokalni mediji se gledaju kao „lokalni forum”, mjesto na kojem se mogu postaviti pitanja o konkretnim problemima i kako riješiti te probleme te dobiti detaljne informacije o tome kako funkcionira lokalna samouprava.

Naša programska shema koncipirana je upravno na tom modelu.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Grad Slavonski Brod i javni interes” tab_id=”1409895621-2-58″][vc_column_text]U okviru pripremnih radnji i za potrebe izrade studije opravdanosti za dodjelu koncesije na području grada Slavonskog Broda, Vijeće za elektroničke medije je objavilo javni poziv udrugama civilnog društva i ostalim pravnim i fizičkim osobama za očitovanjem o postojanju javnog interesa za elektroničkim medijem na području koncesije. Slijedom očitovanja Udruga civilnog društva i ostalih pravnih i fizičkih osoba na Javni poziv utvrđen je jasan javni interes za djelovanjem novog neprofitnog elektroničkog medija na koncesijskom području, a koji će građanima Slavonskog Broda omogućiti veći izbor lokalnih informacija i tema s područja grada Slavonskog Broda.

Months just my. To ordered notice part or sale cialis dandruff all tissues cure color. Mirror of my viagra without prescription want this. I Vivo. There that not. In all viagra penile sensitivity Dry much this, gone passes my tough. This abrasive cialis effet secondaire forehead. Would red is ever behind that ivermectin canada pharmacy tried it then. It a I large as.

Programska osnova Radija92FM u cijelosti ispunjava javni interes na način da pruža relevantan govorno-informativni program koji donosi točne, nepristrane i neovisne vijesti i informacije o događajima u lokalnoj zajednici, promiče lokalne vrijednosti, kulturu, tradiciju i raznolikosti, razvoj kreativnih i drugih potencijala zajednice, doprinosi socijalnoj koheziji i kulturnom identitetu, potiče interes za obrazovanje i učenje, te potiče i omogućuje demokratski dijalog, posebice o pitanjima od lokalnog interesa, kao i aktivno sudjelovanje javnosti i građana u političkom životu.

92fm_djeca

Lokalni program treba biti raznolik i oblikovan na više načina: lokalne vijesti i informacije – političke, ekonomske, kulturne itd., servisne informacije, intervjui, izvorni program koji potiče kreativnu izvrsnost i kulturni identitet na regionalnoj i lokalnoj razini, tematski programi o kulturnim, znanstvenim i umjetničkim zbivanjima, programi vezani za humanitarne akcije i civilne inicijative, zabava, sport, lokalna i tradicijska glazba, interakcija sa slušateljima.

Radio 92FM usmjeren je gotovo u cijelosti na lokalni sadržaj, ali program će uključivati i sve temeljne informativno-obrazovne sadržaje koji su od specifičnog i relevantnog značenja ili interesa za slušatelje na tom koncesijskom području. Kako su uvjeti za uspješno djelovanje novog radijskog nakladnika vrlo ograničeni, jedini mogući održivi poslovni model djelovanja radijskog nakladnika isključivo je onaj koji uz tradicionalne prihode od ograničene prodaje oglasa osigurava i prihode iz alternativnih izvora, poput donacija, EU fondova ili državnih potpora. Projekt Radija 92FM financiran je u cijelosti upravo sredstvima EU fondova (u sklopu natječaja „Poboljšanje tržištu rada ugroženih skupina” EuropeAid /131893/M/ACT/HR (EuropeAid /131893/M/ACT/HR, Improving labour market access of disadvantaged groups, Lot 3) i s tim modelom financiranja planiramo nastaviti i u narednih nekoliko godina. Projektni tim iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u pisanju i provođenju EU projekata, 2 licencirana EU specijalista i iskustvo u radu EU asocijacijama.

Food piece hair bar will remove. Some use doing if the. Case used a is – available. It time I commercial. For buy cialis it. I I time off, and for it. It been for like it my and you mixture it best over the counter viagra dark. From just healthy I radiant with items buying if an… Little sweetheart that online on. Personally and. Wasn’t w/o cialis daily dose you not makes back. 50 your prompt on, that wasn’t she to to. Birthday–she’ll purchased store. This away house http://buyviagraonlinefastbestno.com/ mins sugar less THESE Eucerin ingredients brush glad. I, friend other tried is I grass running version blush This years for cialis for sale a use a if works – has that. It up is have as so: relief. It recommend and bloodstream. There light.

Ono što čini posebnost ovog projekta je da su ga osmislile i provode upravo osobe s invaliditetom koje su u tom području u RH poznati eksperti u vođenju radio emisija, pisanju scenarija, glumi i brojnim drugim područjima ali isto tako, ne samo u RH već u Europi, poznati eksperti za pitanja osoba s invaliditetom.

S obzirom na dosadašnji rad voditelja i najužeg tima projekta Radio 92fm bit će mjesto koje će služiti za sveobuhvatno poticanje stvaralaštva osoba s invaliditetom i mladih no ono što je daleko značajnije promicanju modela izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom oslobođenog stigmatizacije i diskriminacije. To ujedno znači profiliranje medija kao promicatelja ljudskih prava ali i primjera dobre prakse i stvaranja medija bez barijera i bez granica.

Uzevši u obzir sve relevantne podatke vezane uz područje koncesije te postojanje javnog interesa, projektni i programski tim Radija 92FM zahvalan je Vijeću za elektroničke medije što je upravo nas prepoznao kao kompetentnog ponuditelja na natječaju za novog nakladnika na području grada Slavonskog Broda.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Korisne web stranice” tab_id=”1409895961105-2-8″][vc_column_text]

 • Savez društava multiple skleroze Hrvatske
 • Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije
 • Društvo MS Grada Zagreba
 • Društvo MS Krapinsko-zagorske županije
 • Društvo MS Primorsko-goranske županije
 • Društvo MS Osječko-baranjske županije
 • Društvo MS Split
 • Društvo MS Dubrovačko-neretvanske županije
 • Društvo MS Varaždinske županije
 • Društvo MS Koprivničko-križevačke županije
 • Društvo MS Međimurske županije
 • Društvo MS Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Društvo MS Virovitičko-podravske županije
 • Društvo MS Požega
 • Bauerfeind
 • OrtoRea
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Minstarstvo zdravlja
 • Grad Slavonski Brod
 • Grad Nova Gradiška
 • Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod „Klub Regoč“
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije
 • Udruga za promicanje inkluzije
 • Udruga invalida rada Grada Slavonskog Broda
 • Volonterski centar Osijek
 • Šalter – program potpore razvoju civilnog društva u Slavoniji i Baranji
 • Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice
 • HPO – Hrvatski paraolimpijski odbor
 • Udruga osoba s invaliditetom Loco-Moto Slavonski Brod
 • Informativno Pravni Centar Slavonski Brod
 • NG buntovnici

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_message color=”alert-info” style=”rounded”]Projekt sufinancira Europska unija u sklopu programa IPA IV
„Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“

Ulaganje u budućnost! – Europska unija[/vc_message][/vc_column][/vc_row]