Pravilnik

RADIO 92FM
Tel:
+ 385 35 416 200  |  E-mail: inforadio92fm@gmail.com

Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije
Đure Pilara 2, 35000 Slavonski Brod

tel/faks: 035/411-328  |  e-mail: dmssb@email.t-com.hr
OIB:  11765692926  |  IBAN: HR26 2340 0091 1101 02875

 

Radio 92FM, Slavonski Brod, Horvatova 11, objavljuje

OPĆENITI PRAVILNIK NATJEČAJA, KVIZOVA I IGARA SPRETNOSTI, BRZINE ILI VJEŠTINE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom Radio 92FM (u nastavku – Priređivač), Horvatova 11, Slavonski Brod, objašnjava općenita pravila natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine u programu Radija 92FM.

Članak 2.
Svrha natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Radio 92FM, vezanje slušatelja uz program Radija 92FM i jačanje poznatosti branda.

Članak 3.
Razdoblje trajanja pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine objavljeno je na web stranici www.radio92.eu

Članak 4.
Prijave, pravila odabira natjecatelja i dobitnika detaljno su objašnjena na web stranici www.radio92.eu

Članak 5.
Nagrada i nagradni fond pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine objavljen je na web stranici www.radio92.eu

Članak 6.
Priređivač će dobitnike obavijestiti telefonskim putem o osvojenoj nagradi.

Članak 7.
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja natječaja, kvizova i igara spretnosti, vještine ili brzine provodi tročlana komisija Priređivača o čemu se vodi dnevni zapisnik. Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Radio 92FM na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja natječaja, kvizova i igara spretnosti, vještine ili brzine.

Članak 8.
Pravo sudjelovanja u natječajima, kvizovima i igrama spretnosti, vještine ili brzine imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici Radija 92FM i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji.
Sudjelovanjem u natječajima, kvizovima ili igrama spretnosti, vještine ili brzine sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihove fotografije, snimke i podaci iz prijave mogu objaviti u eteru i na internet stranicama www.radio92.eu .

Članak 9.
Finalne nagrade dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan navedenim podacima u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku natječaja, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača i sponzora prema Dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do 60 dana po završetku natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine.

Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon i igrati igru u eteru, nema putovnicu, vizu ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade.
U slučaju da u roku od trideset dana dobitnik ne preuzme nagradu, gubi pravo potraživanja iste.

Članak 10.
Priređivač natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine može isti/u staviti u privremeno stanje mirovanja ili ga/ju u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja.

Članak 11.
Sudjelovanjem u natječaju, kvizu ili igri spretnosti, vještine ili brzine svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 05. rujna 2014. kada je objavljen na web stranici www.radio92.eu, vrijedi za sve kvizove, natječaje i igre spretnosti, brzine ili vještine za koje ne postoji pojedinačni pravilnik, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

Slavonski Brod, 05. rujna 2014.